”Stoppa försäljningen av 1177 till Kry”

En enda man utan en ungdomar

Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och Akil Awad, specialist i kardiologi. Vi är många som anser att detta är en mycket olämplig affär då risken för jäv är överhängande. Naturligtvis ska man inte vara både vårdgivare och den som ansvarar för den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region. Oavsett hur fina avtal som skrivs, hur mycket det granskas och hur mycket Kry än bedyrar att de ska vara neutrala så går det inte att garantera att så inte sker. Bättre då att sköts av regionen eller av en privat aktör som inte samtidigt är vårdgivare. Vi vet sedan tidigare att Kry — och även andra nätläkarbolag — är duktiga på att utnyttja systemet men ändå hålla sig på precis rätt sida om lagen. När Kry startade vårdcentraler i Stockholm i höstas listade de i princip alla patienter på sin vårdcentral i Gallerian men registrerade videobesöken på sin vårdcentral på Sibyllegatan för att denna konstruktion gav extra ersättning, enligt Svenska Dagbladet 2 oktober Man fick även kritik för att många patienter listades hos dem, utan att patienterna själva visste om det, via Krys app.

Personuppgiftspolicy

Villa Strategi för budgivning Det finns flertal strategier för att vinna en budvigning. Vissa väljer att gå ut ljudlig direkt medan andra är mer väntande. Innan du går in i ett budgivning bör du ha lånelöftet färdigt. Det är även bra att hava ett maxtak för hur högt ni kan gå.

Vad är näringsverksamhet?

Bokföringsbrott Vad är bokföringsbrott? Bokföringsbrott sker när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet ej uppfyller sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, mot exempel genom att inte bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga bestyr i bokföringen. Bokföringsskyldigheten kan, något förenklat, sammanfattas i tre huvudområden: Företagets affärshändelser ska registreras löpande.Leave a comment

Your email address will not be published.