Oum El Banine

Ensamstående damer i åldern sökningar

Under de senaste årens socialpolitiska reformarbete har i skilda sammanhang aktua— liserats frågan om åstadkommande av verksamma och lämpliga stödåtgärder för änkor. De speciella svårigheter som vid mannens frånfälle möta en gift kvinna. Merendels har hela familjens försörjning vilat på mannens inkomst och genom hans frånfälle undanryckes den grund, varpå familjens ekonomi vilat. Den i många fall mycket ingripande omgestaltning av livsföringen, som härav måste följa för änkan, kan icke utan stora svårigheter genomföras. Har hon barn att försörja, kan hon vara mer eller mindre urståndsatt att själv gå ut i förvärvslivet. Även om hon tidigare haft eget förvärvsarbete har hon kanske en lång följd av år på grund av äktenskapet helt ägnat sig åt hemmets skötsel. Särskilt om hon nått upp i medelåldern kan det vara svårt för henne att erhålla anställning.

Navigation

Procenttalen för arbetslösheten över sex månader är enligt utredningen sannolikt i underkant, alldenstund en så lång arbetslöshet för dom flesta leder till utförsäkring och därmed minskar benägenheten att hos arbetsforme lingen göra de besök som ligger mot grund för statistiken. Vid arbetslöshetsräkningen inom maj gjordes en särskild undersökning bruten arbetslösa personer som efter januari hade mist stadigvarande anställning på grund bruten driftsnedläggning, driftsinskränkning eller annan driftsomläggning. Ett jämförelse av åldersstrukturen inom det totala antalet arbetslösa med åldersstrukturen hos dem som var arbetslösa på grund bruten företagsnedläggningar eller dylikt strukturarbetslosa visade förut männens del inga betydande skillnader.Leave a comment

Your email address will not be published.