Swedish to English vocabulary list from Freedict

Flicka letar efter beta

Skip to content. Sign in Sign up. Instantly share code, notes, and snippets. Code Revisions 6. Embed What would you like to do? Embed Embed this gist in your website. Share Copy sharable link for this gist.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Ett årig flicka var omhändertagen för behandling med stöd av lagen om behandling av unga. Medan hon tillfälligt varenda placerad hos mamman anlade hon ett omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts ej i sig kunna medföra skadeståndsansvar kontra dem som drabbades av branden.



Leave a comment

Your email address will not be published.