Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende

Hur kille möter tjejer möte

Foto: Pexels Sex i tonåren I tonåren händer mycket med kroppen och ofta börjar man fundera kring sex och relationer mer än innan. I tonåren brukar vi bli mer medvetna om vår egen och andras sexualitet. Det kommer både inifrån och utifrån. Inifrån i takt med att kroppen och hjärnan växer och förändras, men också på grund av att tankar, förhållningssätt och relationer utvecklas och ändras. Utifrån påverkas vi bland annat av att omgivningen påminner om de osynliga regler som finns för när man ska ha sex, hur, och med vem eller vilka. Heteronormen är stark och många bryr sig väldigt mycket om vad andra gör, vad som är normalt och hur man ska göra för att passa in. I tonåren blir detta extra tydligt, även om det inte är något unikt för just denna period i livet. Puberteten Tonårsperioden sammanfaller på ett eller annat sätt med puberteten.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Litteratur- och länktips Vad är sexualitet? Sexualitet är något de flesta människor inneha. De flesta kan bli kåta, beröra lust och bli attraherade och ämna göra något sexuellt med sig själva eller andra. Sexualiteten kan ge fröjd, glädje och gemenskap. Genom viss sorts sex kan även barn bli mot. Lyssna på dig själv, vem diggar du? Vissa gillar bara tjejer, somliga gillar bara killar och vissa diggar både killar och tjejer.

Normer kring sex – vad är det?

Avyttra sex som ung kan vara en självskadebeteende Unga som säljer sex inom Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och ytterligare än var femte som säljer sex gör det som en form bruten självskadebeteende. Det visar ny forskning av Linköpings universitet.Leave a comment

Your email address will not be published.