Samlad information om utsatta grupper - kommuner och regioner

Äktenskap myndigheter Örebro aktiv man jeff

E-tjänst Ansökan om skilsmässa utan blankett Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är kronor. Jobba hos oss Notarie — ett viktigt steg på vägen Att arbeta som notarie är både intressant och utvecklande. Här på domstol. Du når även lediga notarieanställningar och information om tillsatta anställningar. Covid Information med anledning av coronavirus Om du har symptom, även lindriga sådana, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd. Är du är kallad till en förhandling?

Hitta snabbt

Örebro universitet 17 mars, Nya publikationer , Rättsvetenskap Svenska myndigheter bör inte bekänna utländska polygama äktenskap månggifte. Precis såsom barnäktenskap strider det mot svensk ordre public rättsuppfattning. Månggifte strider både kontra kravet på respekt för makars detsamma värde och grundlagens krav på rättigheter mellan kö­nen. Det här hävdar expert Göran Lind vid Örebro universitet inom en jubileumsbok som utges med motiv av att Svensk Juristtidning firar år.

Fler pressmeddelanden från Örebro universitet

Regeringen har följande förslag till lagtext. Aktuell lydelse 2 kap. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda anledning. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskaps- skillnad utan föregående betänke- tid. Detsamma gäller om äktenska- pet har ingåtts trots att en av makarna redan var gift alternativt part- ner i ett registrerat samarbete och det tidigare äktenskapet eller part- nerskapet inte har blivit upplöst. Föreligger tvegifte, har var och en bruten makarna i det tidigare äkten- skapet rätt att få detta upplöst ge- nom äktenskapsskillnad utan före- gående betänketid.

VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Beskåda Sundsvalls kommuns film riktad till våldsutsatta Trollhättans Stad Trollhättans Stad har en omfattande arbete inom hela området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns information samt filmer för stöd och hjälp. Läs mer på Trollhättans Stads hemsida Västerås Stad Västerås Stad har information såsom berör olika delar av våldsområdet bums på sin webbplats. Västerås Stad inneha tidigare gjort en kampanj som sprids via sociala medier. Det har bestått av tre riktade kampanjer; en kontra våldsutsatta, en mot våldsutövare och ett mot barn. Kampanjen har fått bamse genomslagskraft och många interaktioner. Läs mer på Piteå kommuns hemsida Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun har ett aktivt förebyggande göromål mot våld.Leave a comment

Your email address will not be published.