Tre anledningar till varför du och ditt företag behöver det fysiska mötet

Mötessystem vill du vara den freunde

Trots att vi lever i en allt mer digital värld är det fortfarande minst lika viktigt att mötas i person. Men faktum är att det inte ersätter att prata ansikte mot ansikte i samma fysiska rum. Det finns flera anledningar till att fysiska möten fortfarande är både välbehövliga och nödvändiga. Här nedan har vi samlat några av anledningarna till varför du och ditt företag ska fortsätta träffas på möten. Ditt sätt att använda din kropp på när du pratar och genom ögonkontakt skapar en större tillit och gör att du också blir förstådd bättre. Med kroppsspråk kan du tydligare förklara vad du menar ansikte mot ansikte, något som inte går att ersätta med digitala medel.

Upplägg för det första mötet

Effektiva möten motiverar deltagare, vilket i sin tur leder till positiv energi. Sådana möten är fantastiska att leda! Förut att skapa effektiva möten krävs genomtänkta strategier både före, under och postumt mötet. Här kan du lära dej mer om dessa strategier. Till matsedel. Om deltagarna är medvetna om dom bakomliggande faktorerna och mötets syfte odla ökar deras motivation och engagemang. Det första intrycket har stor betydelse förut hur vi människor agerar mot varandra. Sträva därför efter att ge en seriöst, varmt och respektfullt intryck bred mötets inledning.

Kontakta oss

Dom första mötena mellan dig som guide och studenten kräver planering och begrundan för att bli så bra såsom möjligt. Det finns en checklista såsom stöd, men börja med att fånga del av tankarna och frågorna gällande den här sidan. Första gången ni träffar studenten medverkar ofta samordnaren, skada därefter är det er tur att forma mentorskapet tillsammans. Fokusera på att skapa en bra grund för ert samarbete vid de första mötena gällande egen hand. En positiv upplevelse inom början av samarbetet är viktigare ännu att hinna med alla delar inom detta avsnitt vid ett tillfälle. Anträda inte jobba praktiskt direkt. Lägg istället det första mötet på att bilda känna varandra lite och få ett personlig kontakt. Sen kan man kackla om hur man ska lägga opp arbetet och vilka mål man skall ha.Leave a comment

Your email address will not be published.