Explorerscouter

Program för att inspelningsenheter

Ordlista Ungdomar i explorerscoutåldern Målen för explorerscouternas fostran Scoutmetoden Löfte och ideal Symbolik Gruppen och ledarna Lotsens roll och uppgift Explorerscoutprogrammet Att förverkliga programmet Gruppledarutbildningen. Explorerscouten är 15—17 år gammal och explorerscoutprogrammet omfattar tre år. Programmet består av aktiviteter av olika längd. En del aktiviteter är obligatoriska och andra är valbara. Aktiviteterna är indelade i 21 fickor enligt tema. De obligatoriska aktiviteterna lär explorerscouten ledarskap och tidsanvändning, ger scouten färdigheter att jobba i grupp samt vidgar scoutens synfält utanför den egna kåren. Utöver de fem obligatoriska fickorna och en sjätte obligatorisk ficka, Skärgårdsskepparpraktik, för sjöscouterna består programmet av 15 temafickor, ur vilka minst en aktivitet utförs per år.

Evenemang i kåren

Den här leken kan man spara tills alla trodde att de visste vad alla heter. Efter den här leken är det nämligen lite osäkert försåvitt någon ens vet vad den allena heter. Lekdeltagarna går runt och hälsar på varandra genom att räcka fram handen och presentera sig. När två personer presenterar sig för varandra byter de samtidigt namn med varandra, samt när de nästa gång presenterar sig för någon använder de det nya namn de just fick, och odla vidare. Kalle och Lisa hälsar gällande varandra. När Kalle sedan möter Pelle presenterar han sig som Lisa, samt så går han vidare som Pelle. När man lekt en liten tag så att alla säkert hunnit byta namn några gånger ändrar man leken så att den som får tillbaka sitt eget namn får gå klocka leken. I allmänhet slutar leken tillsammans att det finns stackare kvar såsom inte lyckas få tillbaka sitt benämning, eftersom de alla går omkring samt presenterar sig som t ex Pelle.

Ett rättvist Finland för alla inte för några få

Samhällsstyre handlar om val, men ändå matas vi alltför ofta med beslut såsom liknar tvång. Man säger att vi inte har råd att bekämpa klimatförändringarna, trots att företagen anslår miljarder euro till miljöskadliga subventioner. Man säger att vi måste skära ner på skolning samtidigt som våra gemensamma pengar slösas bort på skattelättnader för dem tillsammans höga inkomster. I vår är det dags att sätta stopp för denna konstgjorda tvångspolitik och bygga ett Finland som är bra för alla, ej bara för några få. Detta är möjligt tillsammans. Hurdant Finland vill ni ha?

Programevenemang utanför kåren

Arrangemang i kåren Uppflyttning Att anpassa programmet Sisuscouting Invandrare i scoutingen Lekar Tapto Scoutberättelser Gruppanda Planering och utvädering bruten verksamheten Att planera och genomföra en möte Att planera och leda utfärder Kom ihåg scouternas föräldrar Problemlösning Borgen. Tillbaka upp Scouting är inte detsamma med en aktivitetslista — scoutverksamheten är mycket mer än så. Alla aktiviteter är inte heller uppräknade i aktivitetslistorna. Flagghissning, lägerbål och städning av kårlokalen är exempel på aktiviteter som ingår som en viktig del av var åldersgrupps program och hajker, utfärder alternativt till exempel teaterbesök kan man givetvis gärna arrangera oftare än vad programmet föreslår. Den egna gruppens och alltsammans kårens gemensamma program bildar tillsammans tillsammans åldersgruppens aktiviteter en helhet av aktivitet med stigande svårighetsgrad, vilket också är en del av scoutmetoden. Inom scoutprogrammet får scouterna ny kunskap och lär sig olika färdigheter. Verksamheten sker inom grupp och man vistas mycket inom naturen.Leave a comment

Your email address will not be published.