Ökad ersättning får fler i Danmark att donera ägg

Befruktning för en läsare

Barnafödandet i fokus - från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle. Under talet sjönk barnafödandet i Sverige till den lägsta nivå som någonsin uppmätts i vårt land. Detta skedde under en period av ekonomisk recession med inhemsk kostnadskris och neddragen sysselsättning.

Sammanfattning

Souza Omslagsbilder ©Life Issue Institute Alla fotnoter och vissa noter inom [ … ] är utgivarens anmärkningar. Till mina föräldrar, Arthur Loren Alcorn och Lucille Vivian Alcorn, som — genom Guds nåd — gav mig livets bidrag, och aldrig fiick mig att beröra att de ångrade det. Deras fackkunskaper bidrog till såväl faktamässighet som klarhet och logisk stringens. Varmt tack mot David J Sargent, med. Samtliga dessa har bistått med värdefulla kommentarer mot originalupplagan. Jag står i tacksamhetsskuld mot doktor Francis Beckwith, doktor Walt Larimore, Mark Crutcher, Steven Ertelt, Gregg Cunningham, Judie Brown och många andra förut vad de skrivit och för dom hundratals olika källor jag använt jag av i den nya utgåvan. Ron och Kathy Nordquist, mina vänner samt medarbetare, var till stor hjälp inom insamlandet av information till både originalupplagan och den reviderade versionen.Leave a comment

Your email address will not be published.