Dagens Nyheter

Bjud in ensamstående män redo

Tid:              18 maj, Plats:            Videomöte via plattformen Zoom. Informationen vänder sig till: Politiker, chefstjänstemän, brukarorganisationer och andra intresserade. Det råder konsensus inom forskarvärlden: Fontänhusmodellen är effektiv för rehabilitering av personer med psykisk ohälsa. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt ersättning från socialförsäkringen. Med Fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka. Du kan också läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbund och på Fontänhuset Örebro. Dejterna vänder sig till Dig som arbetar i med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.Leave a comment

Your email address will not be published.