Ensamkommande flyktingbarn

Ensamstående män från inspelningsutrustning

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem. Som familjehem tar man emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för när det gäller placerade barn och unga, är att barnen i slutänden ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer. En viktig del i den processen, är att medverka till att upprätthålla ett fungerande umgänge med barnets biologiska familj. Att vara familjehem är många gånger tålamodsprövande och energikrävande samtidigt som det ger väldigt mycket tillbaka. Det är en stor utmaning, där man inte vet hur det blir förrän barnet väl flyttat in. Många placerade barn och ungdomar har mycket bagage med sig, så det kan vara en stor utmaning och det kan krävas mycket tålamod och tid för att få barnet att känna sig tryggt.

Varför behöver barn placeras i familjehem?

Sveriges drygt tio miljoner invånare lever inom 4,7 miljoner hushåll. Nästan 1,9 miljoner av hushållen består av en individ, eller ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Statistiken för hem i Sverige bygger på folkbokföringen.

Privatpersoner

Av: TT. Hur mycket man tjänar, kön, civilstånd och utbildning. Allt har betydelse för risken att dö av det nya coronaviruset.

Vem kan få bostadstillägg?

Sverige har under de senaste åren tagit emot många ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina föräldrar eller vårdnadshavare. Många bruten barnen behöver få komma till en familjehem eller jourhem. Det kan befinna svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att betyda, dels för sig själv men likaså för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla inom familjen innan man åtar sig en uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.Leave a comment

Your email address will not be published.