OM VÅR UTLANDSHJÄLP

Hjälpa ensamstående kvinnor plugin

Reningsborg arbetar tillsammans med lokala hjälporganisationer i Polen, Moldavien, Serbien, Rumänien och eSwatini för att göra världen till en bättre plats. De allra flesta människor har starka drivkrafter till att förändra sin situation men saknar  resurser och stöd. Genom transporter av varor och ekonomiskt stöd ger Reningsborg våra lokala partners i respektive land möjligheter att hjälpa till på plats. Reningsborg har under många års tid kunnat förändra situationen för hundratals människor som lever i fattigdom, arbetslöshet och andra svårigheter. Tillsammans skapar vi framtidstro. I Moldavien samarbetar Reningsborg med Beginning of Life, en organisation som genom en mängd olika projekt leder ett omfattande arbete för att förebygga människohandel och förbättra utsatta människors livsvillkor. Early Learning Center är en öppen förskola med föräldrautbildning och stöd till ensamstående mammor och deras barn, med plats för ungefär mödrar och deras barn.

Livet som familjehem

Ett ensamstående mamma är en kvinna såsom har ett barn och inte behöver stöd från den man som gjorde henne gravid. Hon har beslutat sig för att ta hand om sitt barn själv. Ensamstående mammor bemöts bruten stora utmaningar. Hon har ansvaret att utbilda barnet, sätta mat på bordet och att uppfostra denna nya individ som hon har burit med sig i livmodern. Tack vare den hane som gjorde mig till ensamstående moder, har jag nu en fantastisk dotter med fantastiska dygder som har lärt mig att vara mamma.

Livet går vidare för en ensamstående mamma

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem. Som familjehem tar hane emot barn, ungdomar eller vuxna såsom behöver bo i en annan stam under en kortare eller längre epok. Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för när det gäller placerade barn och unga, är att barnen i slutänden ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer. En viktig del i den processen, är att medverka till att bevara ett fungerande umgänge med barnets biologiska familj. Att vara familjehem är flera gånger tålamodsprövande och energikrävande samtidigt såsom det ger väldigt mycket tillbaka. Det är en stor utmaning, där hane inte vet hur det blir förrän barnet väl flyttat in. Många placerade barn och ungdomar har mycket packning med sig, så det kan befinna en stor utmaning och det kan krävas mycket tålamod och tid förut att få barnet att känna sig tryggt. Att öppna sitt hem förut ett barn, ungdom eller vuxen såsom behöver trygghet och stöd, är ej ett lätt beslut.

Till Herr Statsrådet och Chefen

Mirakel de senaste årens socialpolitiska reformarbete inneha i skilda sammanhang aktua— liserats frågan om åstadkommande av verksamma och lämpliga stödåtgärder för änkor. De speciella svårigheter som vid mannens frånfälle möta ett gift kvinna. Merendels har hela familjens försörjning vilat på mannens inkomst samt genom hans frånfälle undanryckes den bas, varpå familjens ekonomi vilat. Den inom många fall mycket ingripande omgestaltning bruten livsföringen, som härav måste följa förut änkan, kan icke utan stora svårigheter genomföras.Leave a comment

Your email address will not be published.