Nya talböcker mars 2013

Äktenskap organ i Denmark Centrum gånger

V ny svensktalande läkare ithas Hospital Internacional arbetar kontinuerligt på att förbättra sina resurser och sin service. Den pågående utbyggnaden av huvudsjukhuset i Benalmadena går enligt planerna och väntas vara klart i slutet av Utbyggnaden nästan fördubblar sjukhusets yta och dessutom renoveras delar av den existerande fastigheten. Projektet kommer att ge fler operationssalar, mer utrymme för både öppen vård och den slutna vården, ny intensivvårdsavdelning, en ny avdelning för sterilisering, källarutrymme för teknisk utrustning samt nya parkeringar och ett logistikområde. Redan nu erbjuder Vithas utökad service för skandinaver med mer språkkunnig personal, den senaste i form av doktor Dr Lisa Pelttari som i november anslöt sig till Vithas. Lisas expertis är internmedicin och kardiologi dvs medicinsk specialist som sysslar med sjukdomar i kroppens inre organ. Tyvärr blir det så när man blir äldre, säger Lisa, att man får problem med blodtryck, astma, diabetes, njurar m. Lisa har under många år arbetat tillsammans med SOS International i Asien och därigenom fått stor erfarenhet med att hjälpa patienter på resa utomlands och då ofta med akuta problem. För tidsbeställning på svenska västra Costa del Sol ringer ni och för området öster om Malaga ringer ni

Skönlitteratur

Alternativt rättare sagt, jag drabbades av den engelska författaren Mary Shelley som förut tvåhundra år sen, , bara nitton år gammal började skriva romanen Frankenstein. Jag drabbades av hennes personlighet samt av hennes livsöde som på ett och samma gång tedde sig odla absolut främmande och så fullständigt igenkännligt. Och av hennes tid och hennes sammanhang, och inte minst av den fråga hon i ett förord berättar att hon ofta fick, nämligen hurdan det var möjligt att hon, ett purung kvinna, inte bara kom gällande utan också tog sig för att utveckla en så avskyvärd idé. Det är en fråga jag vill replikera utförligare än hon själv gör. Mig vill visa hur idén var ett produkt av både liv och läsning och inte minst av det fullständig utomordentligt viktiga liv som utgörs bruten samtal om läsning. Jag vill likaså visa varför både Frankenstein och hans monster är högaktuella än i dag. Nej, det är ju inte monstret som heter Frankenstein fastän många antaga det — och fastän det ej heller är någon 5 tillfällighet att de tror det.Leave a comment

Your email address will not be published.