Avancerad installation: ”Det handlar om att göra rätt från början”

Man en rak vs mer singlar

Installationsarbeten — VS, ventilation och el — har blivit en allt större och viktigare del av ett bygge idag jämfört med för bara tio år sedan. Och det satsas alltmer på energieffektiva system. Petter Grafström, avdelningschef för Bravida VS i Umeå och Simon Lundberg, ledande montör för vattenreningsmontaget, visar mig runt i de undre regionerna av badhusbygget. Det är rått och fuktigt, en känsla av grottvandring. Jag inser att jag borde haft en lämpligare fotbeklädnad, för vattnet står ganska högt här och var. En klart tuff arbetsmiljö för de tal montörer som ska vistas här nere. De ledande montörerna — en för varje teknikdel — samordnar arbetet tillsammans med platsledningen för huvudentreprenören för hela bygget, Rekab Entreprenad AB.

Sveriges Radio Finska

Vi har frågat några kvinnliga byggchefer Skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? Vi har frågat några kvinnliga byggchefer Enligt tre aktuella doktorsavhandlingar är det inte kön, eller för den delen de individuella egenskaperna, som avgör hurdan ledarskapet fungerar. Det handlar istället försåvitt organisation och arbetsbelastning. Ska vi nämligen tänka bort allt det vi hört och läst om så kallat manlig ledarskap? Ett ledarskap som oftast beskrivits som mer relationsinriktat och mer konfliktfyllt. Enligt avhandlingarna, där samtliga fokuserat gällande villkoren för chefer inom kvinnodominerade offentliga verksamheter, är förutsättningarna att lyckas därborta sämre än i traditionellt manliga verksamheter. Hur stämmer detta med en manligt traditionell bransch som byggbranschen? Byggchefernas utsända lät frågan gå vidare till två kvinnliga ledare i byggsektorn. Tycker ni att kvinnligt respektive manligt ledarskap funnits, och om du tycker det gällande vilket sätt skiljer de sig åt?

Kommentarer

Tänkte bara kommentera en del av din text. Just när det gäller kvinnohatet och manshat. Du skrev något försåvitt att kvinnor misshandlas och män känner sig generaliserar. Vill du verkligen bedöma dem problemen mot varandra? Att generalisera en person pga könsidentitet tycker mig är ett rätt stort problem. Försenad är fysisk misshandel ett akut bekymmer och det ska bemötas på analog sätt.Leave a comment

Your email address will not be published.