Mötesplatser för unga

Möte nya tjejer organiser

Våra verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss. Tonårstiden kan vara besvärlig — för både tonåringen och föräldrarna. Många känner av ett ökat avstånd till sin tonåring och kan uppleva oro kring detta. I Angered finns en rad olika verksamheter som erbjuder tonåringar en arena att utvecklas och skapa en meningsfull fritid på. Verksamheterna arbetar efter tydliga riktlinjer, regler och rättigheter.

IFK Trollhättan får tjejer att mötas genom fotboll

Fritidsgårdarna i Vallentuna erbjuder dig som avkomma och ungdom en mötesplats med aktiviteter som musik, dans, tjejverksamhet med mera, på dina villkor. Fritidsgården och dess verksamhet är öppen för alla inom hela kommunen. Det är en förvissad plats med vuxna ledare.

Fritidsgård utomhus och online

Armé får du tips från ungdomsorganisationer såsom skapat mötesplatser för unga nyanlända samt andra unga. Ta del av organisationernas tips och inspireras av ungas berättelser. Vi vet att unga nyanlända behöver meningsfulla fritidsaktiviteter och att språket är en av nycklarna till integration. Gällande dessa mötesplatser kan unga nyanlända erhålla nya kontakter in i det svenska samhället och lära sig mer svenska samtidigt som de har roligt. Vi vet också att möten mellan unga med olika bakgrund främjar ömsesidig begriplighet och förebygger främlingsfientlighet och våld. Sprid gärna exemplen vidare och inspirera folk i din omgivning till att begå en insats och skapa fler mötesplatser!Leave a comment

Your email address will not be published.