Vårt möte var oundvikligt

Jag vill träffa bra människor växtskydd

När människor träffas har man chansen att få med alla sinnen i kommunikationen. Syn, hörsel, känsel, lukt, smak och, inte minst, det sjätte sinnet. Förut var det produkterna som skilde det ena företaget från det andra. Den som kom på en genial produktlösning kunde skaffa sig år av försprång gentemot sina konkurrenter. I dag är världen global och information sprider sig i samma takt som ettor och nollor rör sig i elektroniska nätverk. Det innebär att produkter kopieras över en natt, tjänster är unika i en vecka och servicekoncept håller i en månad — och kvar står man med den verkliga sanningen: att det är människorna som gör skillnad. Det är företagets relation till sina kunder och medarbetare som avgör konkurrenskraften. De framtida framgångarna ligger i kundbemötande, i serviceanda, i innovationskraft, i samarbetsförmåga. Det fysiska mötet Vi vill som du förstår slå ett slag för det mänskliga mötet.

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sök Tre anledningar till varför du samt ditt företag behöver det fysiska mötet Trots att vi lever i ett allt mer digital värld är det fortfarande minst lika viktigt att råka i person. Men faktum är att det inte ersätter att prata anlete mot ansikte i samma fysiska kammare. Det finns flera anledningar till att fysiska möten fortfarande är både välbehövliga och nödvändiga. Här nedan har vi samlat några av anledningarna till hurså du och ditt företag ska fortgå träffas på möten. Ditt sätt att använda din kropp på när ni pratar och genom ögonkontakt skapar ett större tillit och gör att ni också blir förstådd bättre. Med kroppsspråk kan du tydligare förklara vad ni menar ansikte mot ansikte, något såsom inte går att ersätta med digitala medel.

Våra mest sålda böcker

Försvinner det fysiska mötet i framtiden Publicerat: Resia Företag möter Försvinner det fysiska mötet i framtiden? Han kallas banbrytande inom digitala medier och har varit en av regeringens experter på det nya media- och reklamlandskapet. Gustav Martner siar om fysiska affärsmöten kommer att leva kvar i framtiden eller ersättas av digitala alternativ. Sverige är en av världens mest digitaliserade länder. Fastän att vi redan kan välja bland flera olika digitala mötesforum väljer vi fortfarande att åka iväg på affärsresor för att träffa varandra. Hur kommer det sig? Den icke-verbala kommunikationen såsom sker när vi sitter i dito rum och möter varandras blickar är den som gör att vi känner samhörighet. Vi behöver träffas för att bygga relationer, men när vi antagligen har relationen på plats kan vi gå över till att bli mer digitala i vår kommunikation, säger Gustav Martner.

Hitta din leverantör här!

Att lära sig njuta av sitt eget sällskap ger välbefinnande Under våra leva träffar vi många människor. Vissa bruten dem lär oss saker under vårt möte som kan vara användbara förut oss under resten av våra leva, medan andra inte lär oss någonting; det är åtminstone vad vi antaga. Vi träffar även många personer såsom, även när vi är som lägstfortfarande vet hur de ska komma till vår kärna utan att ens prova. Kanske har de inte samma följd på andra, men de har det på oss. Andra personer passerar igenom våra liv utan att bilda ett ömsesidig förståelse eller en relation tillsammans oss, men de lämnar fortfarande en avtryck på vår väg mot att förstå världen. Detta är svårt, samt många gånger tvivlar jag på vem jag är och var sanningen ligger, men det är sant att ju mer jag reflekterar inåt och ju mer jag hävdar mig själv, desto bättre mår jag i mitt eget skinn.

Kontakta oss

Ej din. Du ska få tips försåvitt hur du skapar möten som motiverar kostnaden för dem. Kalla bara mot möte när det är absolut nödvändigt för att uppnå något. Undersök all alternativ innan du bestämmer dig förut ett möte. Möten stjäl tid samt i många fall dödar de likaså lust. Håll alla möten korta. Dom flesta chefer vi pratat med anser att minst hälften av mötestiden är meningslös. Sätt som mål att all möten ska kortas till hälften.Leave a comment

Your email address will not be published.